Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Đại Chu Tiên Lại
10,212,008 10,191

Đại Chu Tiên Lại

Ngạo Thị Thiên Địa
11,941,088 11,606

Ngạo Thị Thiên Địa

Tuyệt Thế Võ Thần
10,027,843 9,694

Tuyệt Thế Võ Thần

Isekai Shoukan Wa Nidome Desu
11,244,463 11,238

Isekai Shoukan Wa Nidome Desu

Người Trên Vạn Người
11,126,500 10,938

Người Trên Vạn Người

Tôi Có Ông Chồng Hay Ghen
7,272,155 7,150

Tôi Có Ông Chồng Hay Ghen

Lạn Kha Kỳ Duyên
13,970,407 13,829

Lạn Kha Kỳ Duyên

Quân Hỏa Nữ Hoàng
10,120,658 10,126

Quân Hỏa Nữ Hoàng

Ta Là Đại Thần Tiên
11,720,218 11,351

Ta Là Đại Thần Tiên