Truyện thể loại Mystery

Thể loại thường xuất hiện những điều bí ấn không thể lí giải được và sau đó là những nỗ lực của nhân vật chính nhằm tìm ra câu trả lời thỏa đáng
Sắp xếp theo:
Đạp Toái Tiên Hà
10,474,075 10,442

Đạp Toái Tiên Hà

Nguyên Tôn
6,781,690 6,331

Nguyên Tôn

Nghịch Thiên Tà Thần
11,678,298 11,417

Nghịch Thiên Tà Thần

Đại Chu Tiên Lại
10,212,050 10,191

Đại Chu Tiên Lại

Ngạo Thị Thiên Địa
11,941,088 11,606

Ngạo Thị Thiên Địa

Tuyệt Thế Võ Thần
10,027,843 9,694

Tuyệt Thế Võ Thần

Dandadan!!
10,521,633 10,504

Dandadan!!

Darwins Game
6,903,563 6,904

Darwins Game

Gantz Full Color
3,737,965 3,725

Gantz Full Color

Đại chúa tể
13,839,354 13,828

Đại chúa tể

Võ Đạo Độc Tôn
12,702,978 12,455

Võ Đạo Độc Tôn

Isekai Yakkyoku
11,650,149 11,648

Isekai Yakkyoku

Tinh Võ Thần Quyết
4,329,596 4,263

Tinh Võ Thần Quyết

Vạn Giới Tiên Tung
5,570,186 5,392

Vạn Giới Tiên Tung

Đế Bá
13,737,356 13,686

Đế Bá

Đấu Phá Thương Khung
6,961,598 6,933

Đấu Phá Thương Khung

Lạn Kha Kỳ Duyên
13,970,407 13,829

Lạn Kha Kỳ Duyên

Toàn Chức Pháp Sư
13,377,898 12,832

Toàn Chức Pháp Sư

Player
1,551,835 1,551

Player