Truyện thể loại Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
Sắp xếp theo:
Đại Chu Tiên Lại
10,211,917 10,191

Đại Chu Tiên Lại

Tuyệt Thế Võ Thần
10,027,843 9,694

Tuyệt Thế Võ Thần

Ta Có Một Sơn Trại
10,664,995 10,197

Ta Có Một Sơn Trại

Kí Sự Hồi Quy
9,635,889 9,610

Kí Sự Hồi Quy

Đế Bá
13,737,201 13,686

Đế Bá

Người Trên Vạn Người
11,126,500 10,938

Người Trên Vạn Người

Oneshot hỏny
8,761,000 8,762

Oneshot hỏny

CP trong Jujutsu Kaisen dj
5,757,669 3,985

CP trong Jujutsu Kaisen dj

Luân Hồi Khốn Khiếp
3,444,567 3,429

Luân Hồi Khốn Khiếp

Vua Phim Truyền Hình
2,598,714 2,597

Vua Phim Truyền Hình

Kẻ Săn Anh Hùng
9,102,045 8,990

Kẻ Săn Anh Hùng